SLEDUJ NAŽIVO

Plamienka driemavá

(Tyto alba)

SLEDUJ NAŽIVO

Rybárik riečny

(Alcedo atthis)

Rieka Váh

Beluša veľká. (Ardea alba)

Veverica stromová

(Sciurus vulgaris)

SLEDUJ NAŽIVO

Kuvik plačlivý

(Athene noctua)

SLEDUJ NAŽIVO

Vtáčie kŕmitko

Brhlík lesný (Sitta europaea)

Medveď hnedý

(Ursus arctos)

SLEDUJ NAŽIVO

Orol skalný

(Aquila chrysaetos)

Aktuálne živé prenosy z prírody

Projekt slúži na edukáciu verejnosti a jeho hlavným a dlhodobým cieľom je zvyšovanie environmentálneho povedomia ľudí.
Ponúka návštevníkom zaujímavú formu sledovania prírody z pohodlia domova. Návštevníci webu, tak môžu nahliadnuť do skrytých tajov života zvierat a sledovať naživo to, čo je v prírode pred zrakmi ľuďmi ukryté. Svoje teoretické poznatky o etologii zvierat môžu doplniť praktickou skúsenosťou.

Cieľová skupina, ktorú má projekt osloviť je veľmi široká. Rovnako má projekt ambíciu priblížiť život zvierat ľudom, ktorí majú nejaký zdravotný hendikep a nemôžu sa dostať von do prírody.

Tento projekt realizuje SWE - wildlifeeducation.sk v spolupráci s NatureTV a je financovaný z iniciatívy dobrovoľníkov a darcov.

Za čo Vám všetkým patrí veľká vďaka.

.