O projekte

Projekt slúži na edukáciu verejnosti a jeho hlavným a dlhodobým cieľom je zvyšovanie environmentálneho povedomia ľudí.
Ponúka návštevníkom zaujímavú formu sledovania prírody z pohodlia domova. Návštevníci webu, tak môžu nahliadnuť do skrytých tajov života zvierat a sledovať naživo to, čo je v prírode pred zrakmi ľuďmi ukryté. Svoje teoretické poznatky o etologii zvierat môžu doplniť praktickou skúsenosťou.

Cieľová skupina, ktorú má projekt osloviť je veľmi široká. Rovnako má projekt ambíciu priblížiť život zvierat ľudom, ktorí majú nejaký zdravotný hendikep a nemôžu sa dostať von do prírody.

Tento projekt realizuje SWE - wildlifeeducation.sk v spolupráci s NatureTV a je financovaný z iniciatívy dobrovoľníkov a darcov.

Za čo Vám všetkým patrí veľká vďaka.

.